Vinaora Nivo Slider 3.x
"Rób wszystko, cokolwiek ci powie"

Zakończenie Jubileuszu 400-Lecia Charyzmatu Wincentyńskiego: W Rodzinie Wincentyńskiej

W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (25 stycznia) w naszej parafii dobiegł końca rok jubileuszowy: Jubileusz 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego. Na pamiątkach ubiegłorocznej kolędy widniało logo Jubileuszu 400-lecia Charyzmatu Wincentyńskiego. Logo było też umieszczone na świecach ołtarzowych, by przez cały rok przypominać nam, że dla Rodziny Wincentyńskiej to rok wyjątkowy.

Dla Rodziny Wincentyńskiej – czyli dla kogo? Otóż w naszym kościele, w którym od początku jego istnienia posługują księża ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo – raz po raz słyszymy to określenie: Rodzina Wincentyńska. Rodzinę Wincentyńską tworzą wszystkie instytucje, ruchy i wspólnoty, które bezpośrednio lub pośrednio inspirują się myślą i duchowością św. Wincentego a Paulo. Zostały one założone przez samego św. Wincentego a Paulo, albo znalazły w nim i jego działalności źródło inspiracji w służbie ubogim. Oblicza się, że Rodzina Wincentyńska liczy dziś… 165 konarów, które mają wspólny pień – czyli wspólne dziedzictwo: uznanie św. Wincentego za założyciela albo źródło inspiracji. Wszystkie znajdują natchnienie w osobie św. Wincentego ze szczególnym akcentem na miłość bliźniego konkretną i praktyczną, podejmowaną z prostotą i pokorą. 

Czytaj więcej...

O Bogu Niesprawiedliwym

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,  mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? (Mt 20, 8-13).

Znamy przypowieść o zaproszonych do pracy w winnicy. I powie ktoś: Gospodarz z przypowieści Pana Jezusa jest niesprawiedliwy. Co na to odpowiedzieć? Tak, to prawda. Na nasze szczęście. Ale my domagamy się sprawiedliwości. Rzeczywiście – oczekujemy sprawiedliwości?

Tymczasem nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Na nasze szczęście.

Jarek leniuchował przez cały rok szkolny. Nazbierał dwójek i jedynek co niemiara. Ale pod koniec roku postanowił poprawić oceny. Zabrał się ostro do pracy. Ale nic z tego. Pani powiedziała: Jarek, nie będzie żadnego poprawiania ocen. Trzeba było pracować przez cały rok – tak jak inni. A nie przez kilka tygodni. Tak jak pracowałeś przez cały rok, takie będziesz miał oceny na świadectwie: jedynki też. I będziesz siedział drugi rok w tej samej klasie.

Ale nie było tak. Bo nie ma sprawiedliwości na tym świecie. I nauczycielka powiedziała: Jarek, jutro poprawiasz oceny.

Czytaj więcej...

Modlitwa za Zmarłych w listopadzie

W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych można zyskiwać odpusty za zmarłych:

  • wierni, którzy w dniach 1 i 2 listopada nawiedzą kościół lub kaplicę i odmówią Ojcze nasz i Wierzę, mogą zyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych;
  • wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się tam za zmarłych, mogą zyskać jeden raz w ciągu dnia odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych;
  • zawsze należy wypełnić pozostałe warunki zyskania odpustu zupełnego, jakimi są: Komunia Święta, modlitwa według intencji Ojca Świętego, zerwanie z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu i spowiedź sakramentalna (jeżeli jest niezbędna).

W naszym kościele parafialnym:

  • za zmarłych, wspominanych w wypominkach jednorazowych, modlimy się w listopadzie, codziennie o godz. 18.00;
  • za zmarłych, wspominanych w wypominkach całorocznych, modlimy się przez cały rok, w niedziele o godz. 7.30.

PRZEBACZENIE: COŚ ZA COŚ?

Ojcze nas… Modlitwa, którą odmawiamy codziennie. Modlitwa bardzo krótka i zwięzła. Modlitwa, którą odmawiamy po wielokroć – i nie może być inaczej, skoro nauczył nas tej modlitwy sam Jezus. I jeden jedyny komentarz, który dodał do modlitwy sam Jezus: Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt 6, 14-16). Przebaczenie, pojednanie z ludźmi – to widocznie bardzo ważne.

Ks. biskup Grzegorz Ryś snuł taką refleksję: Kiedyś zastanawiałem się nad tym, ile to już razy byłem u spowiedzi. Zacząłem liczyć i wyszło mi, że jakieś pięćset razy. Z pewnością nie jest to rekord. Był czas, kiedy spowiadałem się co tydzień, ale był i taki czas, kiedy spowiadałem się znacznie rzadziej. Tak więc pięćset razy powiedziałem Bogu w konfesjonale, że się poprawię. Czy znalazłbym człowieka, któremu mógłbym pięćset razy obiecać, że się poprawię? (bp Grzegorz Ryś, Mandatum. To czyńcie na Moją pamiątkę, Kraków 2013, s. 58). Odpowiedź jest oczywista: trudno to sobie wyobrazić. Trudno byłoby znaleźć takiego człowieka.

Jest coś jeszcze. Doświadczenie mówi, że spowiadamy się na okrągło z tych samych grzechów. Że nasza obietnica poprawy jest tyle warta, co… obietnica gruszek na wierzbie. A ja za każdym razem obiecuję Bogu, że się poprawię – a Bóg? Czego mogę się spodziewać? Otóż zawsze spodziewam się przebaczenia – i niewątpliwie przebaczenie otrzymuję. Ilekroć mówię: Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem (Łk 15, 7).

Skąd taka pewność? Bo wystarczyło wstawienie się Mojżesza za wiarołomnym ludem, by Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud (Wj 32, 14). Bo – jak napisał św. Paweł – Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników (1 Tm 1, 15). Po to przyszedł na świat! Bo Chrystus Pan zapewnia nas: W niebie większa jest radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15, 18-19).

Skąd pewność przebaczenia? Czy przypominamy sobie odpowiedź Pana Jezusa na pytanie Piotra (zob. Mt 18, 21): Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? – pytał Szymon Piotr. A Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Niektórzy tłumaczą: aż siedemdziesiąt po siedem razy. I tak oto mamy sumę około pięciuset przebaczeń… Tak mamy wybaczać ludziom. Dlaczego? Bo taki w przebaczaniu jest nasz Bóg. Bo tak możemy liczyć na przebaczenie, ilekroć z żalem i skruchą stajemy przed Bogiem. Ilekroć stajemy przed nim mówiąc: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie

Można by zapytać: gdzie tu miejsce na Boską sprawiedliwość? Starsi parafianie pamiętają, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Tak się uczyliśmy. Ale to tylko pół prawdy. I to chyba ta mniejsza połowa prawdy. Bo czy ojciec, który z pompą przyjmuje marnotrawnego syna, jest sprawiedliwy? Czy gospodarz, który wszystkim pracownikom w winnicy daje po denarze – i tym całodziennym, i tym pracującym tylko godzinę – czy jest sprawiedliwy? Czy Bóg, który daje słońce i zsyła deszcz jednakowo na prawych i nieprawych – czy jest sprawiedliwy? Bóg, w którego wierzymy, jest nade wszystko miłością miłosierną. Dlatego czeka na nas z łaską przebaczenia, ilekroć o nią prosimy. Nieustannie czeka w sakramencie pokuty.

Czy znaczy to, że Bóg nie jest sprawiedliwy? Jest! Zwłaszcza w jednej sytuacji. Przypominamy ją sobie zawsze, ilekroć odmawiamy Modlitwę Pańską: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcomJeżeli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień (Mt 6, 12. 14-16). Co damy – to otrzymamy.

  1. Bogdan Markowski CM

JAKI ODPOCZYNEK?

Przyszłoroczni maturzyści, którzy mają takie marzenie (marzenie ściętej głowy?), by wakacyjny czas wolny przeznaczyć na przygotowywanie się do matury – przypomnieli mi moje pierwsze wakacje w czasie pobytu w seminarium duchownym. Byłem tak podekscytowany różnymi filozoficznymi i teologicznymi tematami, że zabrałem ze sobą na wakacje walizkę książek. Pożytek był tylko jeden: dźwiganie walizki podróżnej dało mi nieźle w kość i na pewno było dobrym ćwiczeniem niektórych mięśni. Innego pożytku nie było… Potem pojechałem z mamą nad morze. Pobyt był dla mnie katorgą, bo ani pływanie w morzu ani leżenie na piasku zupełnie mnie nie pociągało, a z kolei siedzenie w mieszkaniu z książkami było źle widziane przez moją mamę. I słusznie: co to za odpoczynek, gdy robi się to samo, co przez cały rok? Więc męczyłem się strasznie – i dlatego do dzisiaj mam uraz do wakacyjnych wyjazdów nad morze. A przecież czas można było świetnie wykorzystać: np. zrobić sobie biegi albo spacery brzegiem morza z Jastarni do Juraty i z powrotem. Ale wtedy na taki pomysł jeszcze nie wpadłem.

Czytaj więcej...

W POSZUKIWANIU POWOŁAŃ

Gdy św. Paweł Apostoł z towarzyszami w czasie pierwszej podróży misyjnej dotarli do Antiochii Pizydyjskiej i weszli do synagogi – usłyszeli wezwanie: Przemówcie, bracia, jeżeli macie jakieś słowo zachęty dla ludu (Dz 13, 15). Świat wciąż czeka na słowo Boże, i na zachętę ze strony tych, których Jezus wybrał i powołał. Ale czy się doczeka? Pamiętając o tym – od 4. Niedzieli Wielkanocnej, czyli niedzieli Dobrego Pasterza, każdego roku modlimy się w intencji powołanych oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 Dziś w środkach przekazu czytamy i słyszymy o spadku ilości powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. To prawda. Z tym, że trzeba dodać: jest też gorzej z jakością powołań. Tylko jedna obserwacja: kiedyś chłopak szedł do seminarium duchownego, by zostać księdzem – dziś wstępuje do seminarium, by zobaczyć, czy takie życie będzie mu odpowiadało i, ewentualnie, zostać księdzem.

W prasie katolickiej i niekatolickiej dyskutuje się na temat przyczyn tego stanu rzeczy: co czy kto jest bardziej winien? Wymienia się zmniejszenie się liczby dzieci w polskich rodzinach; inne, niż kiedyś, aspiracje i ambicje ludzi młodych; słabą wiarę i niezdolność do wyrzeczeń u ludzi młodych; powszechną demoralizację; upadek dawnego systemu wartości; ataki medialne na Kościół i podważanie jego autorytetu; złe przykłady życia duchownych; odejścia znanych księży…

Gdzie jest przyczyna? Sam upatruję przyczynę tego stanu rzeczy w kondycji polskiej rodziny. Jest to rzekomo rodzina katolicka, ale często dysfunkcyjna i wychowawczo niewydolna. Oto matka musi sama wychowywać dziecko lub dzieci – a dziś dzieje się tak coraz częściej – i chłopak, który miałby być duchowym ojcem, nie wynosi z domu żadnego wzorca męskości. Oto rodzice sami wybierają sobie przykazania, które będą łaskawi zachowywać: tak dzieje się w związkach, które proszą o chrzest dzieci, ale o małżeństwie sakramentalnym nie myślą; jaki system wartości przekażą swoim dzieciom? Wychowawczo niewydolni są rodzice, którzy nie pamiętają o przestrodze św. Ignacego Loyoli: Jeżeli dzieciom dajesz Boga, to dajesz wiele. Jeżeli im nie dajesz Boga, to nie dajesz nic.

Dlaczego przy ołtarzach w naszych kościołach jest coraz mniej ministrantów, i coraz mniej dziewcząt w grupach żeńskich? Mówią o tym księża na spotkaniach. Mówią o nowym gatunku ministrantów: takich, którzy mogą służyć tylko w niedzielę. Sam zachęcam chłopaka do służby przy ołtarzu, ale mama mówi: To niemożliwe, bo on ma szkolę muzyczną. Sam widzę potrzebę poważnego porozmawiania z chłopakiem-gimnazjalistą, ale mama mówi: To będzie trudne. Będzie się musiał ksiądz wbić w jego plan zajęć. Dzieci dziś nie mają czasu. Zajęcia na basenie, treningi piłkarskie, ćwiczenia karate, języki obce, lekcje gry na gitarze, lekcje tańca, urodziny i imieniny kolegów, korepetycje, wizyty u psychologa – to wszystko jest wartościowe i ważne. Niestety, jednocześnie rodzice odsuwają swoje dzieci od Pana Boga.

Jak to możliwe? – zapyta ktoś. Otóż w ten sposób dziecko dostaje sygnał, że Pan Bóg jest mało ważny – skoro nie ma już czasu ani na udział w Drodze krzyżowej, ani w roratach w Adwencie, ani w nabożeństwie majowym, i tym bardziej nie ma czasu na służbę Bogu przy ołtarzu. Czy jako człowiek dorosły uzna Boga za najważniejszego w swoim życiu, i czy będzie umiało odpowiedzieć TAK na wezwanie do poświęcenia Bogu swojego życia? I jeżeli będziemy narzekać na księdza – zapytajmy: z jakiej wyszedł rodziny? Czy z rodziny, w której uczono go, że ma przede wszystkim zadbać o dobre stopnie w szkole i myśleć o osiągnięciu życiowego sukcesu – czy też uczono go, że najważniejsze to kochać Boga i drugiego człowieka?

Modląc się o powołania – cieszmy się rodzinami, które są otwarte na wezwanie do służby Bożej ich dzieci. I módlmy się o rodziny Bogiem silne: takie, dla których Pan Bóg jest najważniejszy nie w słownych deklaracjach, ale w praktyce życia. Bo inaczej nie będzie powołań, a naszych księży za kilkadziesiąt lat będzie musieli zastąpić przybysze z Indii czy Afryki.

Bogdan Markowski CM

 

 

 

Msze św. w naszym kościele

Niedziele i święta

6.30   8.00   9.30 

11.00 (dla dzieci)

12.30  

15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia)  

16.30   18.30  

20.00 (akademicka)

Dodatkowo w niedziele w roku szkolnym w Kaplicy Akademickiej:

11.00 (dla dzieci przedszkolnych)   

Dni powszednie

6.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 

7.00   8.00  

9.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia)

15.00 (od listopada do Wielkiej Środy)  

18.30  

20.00 (w roku akademickim od poniedziałku do piątku)

Kancelaria Parafialna

czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 (od czerwca do sierpnia tylko po południu).

Spowiedź św.

w niedziele i święta pół godziny przed każdą Mszą św.

w dni powszednie: 6.00 - 9.00 

(w lipcu i sierpniu 7.00 - 8.00)   

18.00 - 19.00   19.30 - 20.30 

(w roku akademickim od poniedziałku do piątku)


Nr konta parafii:  Bank PEKAO S.A. 04 1240 1431 1111 0000 1045 8488