Przygotowanie do sakramentów

Chrzest dzieci

Od lipca 2014 roku sakramentu chrztu udzielamy w I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.30. Spotkanie dla rodziców i chrzestnych w czwartek poprzedzający chrzest o godz. 19.15 w kancelarii parafialnej.

Zgłaszając dziecko do chrztu św. (najpóźniej na 2 tygodnie przed uroczystością) należy:

 • przynieść akt urodzenia dziecka z USC;
 • przedstawić świadectwo ślubu kościelnego rodziców (a w razie jego braku - potwierdzenie zawarcia związku cywilnego);
 • podać dane rodziców chrzestnych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania.

Rodzice chrzestni spoza parafii winni przedłożyć zaświadczenie od proboszcza własnej parafii, potwierdzające, iż są praktykującymi katolikami.

 

 

Sakrament bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania w roku szkolnym 2016/2017

Przygotowanie indywidualne dorosłych („spóźnionych”) prowadzi ks. Wojciech Kałamarz (tel. 12-622-59-14).
 
 
Przygotowanie dla młodzieży gimnazjalnej:
 
PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
 
Klasa III gimnazjum:
 
spotkania od 6 października w czwartki o godz. 19.00 w sali parafialnej (powyżej zakrystii);
 
prowadzi: ks. Paweł Dobroszek CM (tel. 12-622-59-10).
 
PRZYGOTOWANIE POŚREDNIE
 
Klasy I i II gimnazjum:
 
spotkania zwykle w II niedziele miesiąca o godz. 12.00 (po Mszy św. o godz. 11.00) w kaplicy akademickiej – od 9 października;

prowadzi ks. Andrzej Telus CM (tel. 12-622-59-12).

 

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym ślubem (jednak termin zawarcia sakramentu można i należy zarezerwować odpowiednio wcześniej).

Najpóźniej dwa miesiące przed planowanym ślubem narzeczeni zgłaszają się do spisania protokołu przedślubnego. Narzeczeni przedstawiają:

 • dowody osobiste;
 • metryki chrztu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące wstecz;
 • świadectwo ukończenia nauki religii w zakresie szkoły średniej (najlepiej: indeks nauki religii);
 • zaświadczenia o udziale w kursie przedmałżeńskim;
 • zaświadczenie z USC o braku przeszkód do zawarcia związku cywilnego (3 egz.) – lub akt zawarcia małżeństwa cywilnego z USC;
 • jeżeli narzeczeni mieszkają poza parafią, w której ma być spisany protokół przedślubny – zgodę z parafii narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedślubnego i pobłogosławienie małżeństwa w parafii NMP z Lourdes w Krakowie;
 • strona owdowiała – świadectwo zgonu współmałżonka z parafii miejsca pogrzebu;
 • strona, która otrzymała wyrok Sądu Biskupiego stwierdzającego fakt nieważności zawartego małżeństwa – tenże dokument.

Jeśli jedna ze stron mieszka poza parafią, w której spisywany jest protokół przedślubny, wówczas narzeczeni otrzymają prośbę o wygłoszenie zapowiedzi i zaniosą ją do parafii aktualnego zamieszkania tejże osoby.

Narzeczeni otrzymują także kartki do spowiedzi. Zaleca się, aby pierwsza spowiedź była spowiedzią generalną z całego życia. Do obu spowiedzi należy przygotować się z książeczki lub modlitewników, w których znajduje się szczegółowy rachunek sumienia dla osób dorosłych.

 

KATECHEZY DLA NARZECZONYCH W NASZEJ PARAFII

Katechezy dla narzeczonych (tzw. kurs przedmałżeński) odbywają się w cztery kolejne poniedziałki miesiąca od godz. 19.00 w kaplicy akademickiej.

Kurs przedmałżeński jest to cykl 8 katechez po dwie w każdy poniedziałek. Można się zapisać w dowolnym momencie i należy wysłuchać wszystkich ośmiu katechez.

Zapisać można się tylko osobiście w godzinach urzędowania.

 

 

 

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH I MAŁŻONKÓW 

Spotkania dla narzeczonych i małżonków odbywają się w pokoju Biblioteki Żywego Różańca (obok zakrystii) w poniedziałki od godz. 18.00 i w środy od godz. 18.15.

Zapisać można się tylko osobiście w godzinach urzędowania poradni.

 

Poradnia jest nieczynna w piąty poniedziałek i piątą środę miesiąca oraz w miesiącu sierpniu.

W 2017 roku są jeszcze wolne terminy ślubne 

 

Sakrament chorych

W pierwsze piątki miesiąca kapłani odwiedzają chorych na terenie parafii.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom poważnie chorym, udającym się na operację, będącym w podeszłym wieku, a także w ostatniej godzinie życia. Sakrament namaszczenia przeznaczony jest wyłącznie dla żyjących.

Na czas udzielania sakramentu chorych należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, wodę świeconą, kropidło, szklankę wody, watę i spodek.

W nagłych przypadkach można w każdej chwili poprosić kapłana z posługą sakramentalną (tel. 12 637 13 94 ).

 

 

Sakrament Chorych można przyjąć w naszej parafii w każdy 11 dzień miesiąca na Mszy św. o godz. 18.30.

 

Pogrzeb Chrześcijański

Wymagane dokumenty:

 • Akt zgonu potwierdzony przez USC;
 • Zaświadczenie o przyjętych sakramentach świętych.

Rodzina prosi Pana Organistę o posługę muzyczną i liturgiczną w czasie pogrzebu.

Z chwilą pogrzebu nie kończy się nasza troska o osoby, które odeszły: pamiętajmy o nich w codziennych modlitwach, prosząc Miłosiernego Boga, by przyjął do chwały zbawionych.

Msze św. w naszym kościele

Niedziele i święta

6.30   8.00   9.30 

11.00 (dla dzieci)

12.30  

15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia)  

16.30   18.30  

20.00 (akademicka)

Dodatkowo w niedziele w roku szkolnym w Kaplicy Akademickiej:

11.00 (dla dzieci przedszkolnych)   

Dni powszednie

6.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 

7.00   8.00  

9.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia)

15.00 (od listopada do Wielkiej Środy)  

18.30  

20.00 (w roku akademickim od poniedziałku do piątku)

Kancelaria Parafialna

czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 (od czerwca do sierpnia tylko po południu).

Spowiedź św.

w niedziele i święta pół godziny przed każdą Mszą św.

w dni powszednie: 6.00 - 9.00 

(w lipcu i sierpniu 7.00 - 8.00)   

18.00 - 19.00   19.30 - 20.30 

(w roku akademickim od poniedziałku do piątku)


Nr konta parafii:  Bank PEKAO S.A. 04 1240 1431 1111 0000 1045 8488